Fundamentele analyse

 

In de fundamentele analyse wordt de intrinsieke waarde van een activa bepaald door bestudering van verschillende factoren en gebeurtenissen die mogelijk invloed op de koers hebben. Hierbij worden verschillende hulpmiddelen gebruikt, zoals economische kalenders en analyses van economische gegevens. De gegevens die worden geanalyseerd, kunnen uiteenlopen van bedrijfscijfers tot belangrijke internationale gebeurtenissen zoals een oorlog. Veel factoren zijn met elkaar verbonden en kunnen invloed op verschillende activaklassen en verschillende activa uitoefenen.Verschillende hulpmiddelen en technieken kunnen worden ingezet voor fundamentele analyse; deze worden in twee soorten opgesplitst: een topdown-analyse die begint met een brede blik op de gehele markt en vervolgens wordt verfijnd, en een bottomup-analyse die begint met een specifieke activa en zich dan verbreedt om alle factoren die invloed hebben op de koers in de overweging mee te nemen. Het is belangrijk om algemene internationale en financiële krantenkoppen te volgen, zodat de informatie in een bredere context kan worden geplaatst.

Een aantal factoren uit de fundamentele analyse:
  • Economische gegevens – de publicatie van economische gegevens, zoals werkloosheidscijfers en rentevoeten, kunnen een grote rol spelen in koersschommelingen.
  • Het weer en natuurlijke gebeurtenissen – deze factoren kunnen grote gevolgen hebben op vraag en aanbod van specifieke activa.
  • Politiek – veel politieke gebeurtenissen kunnen een aanzienlijke invloed op de koers van bepaalde activa hebben.

Fundamentele analyse helpt handelaars bij het verzamelen van de juiste informatie die nodig is om een rationeel besluit te nemen, de waarde van de activa te begrijpen, op toekomstige koerstrends te anticiperen en deze te voorspellen voor een langere visie op de markt. Tijdens het gebruik van fundamentele analyse is het belangrijk om te onthouden dat de factoren die een verschuiving in de fundamentele gegevens veroorzaken, per activaklasse kunnen verschillen.

Voorbeeld: als u fundamentele analyse gebruikt om naar een aandeel te kijken, dient u aan factoren te denken zoals fusies en overnames, bedrijfsnieuws, jaarverslagen, etc.

Valuta’s kunnen het meest worden beïnvloed door rentewijzigingen, geopolitieke evenementen en wereldeconomieën.

Een paar factoren met de meeste invloed op agrarische grondstoffen zijn natuurverschijnselen en extreme weersomstandigheden, zoals extreme hitte of kou, een parasietenplaag of overstromingen.

Risk Disclaimer

Trading in Forex and/or CFD and/or any other financial instruments involves significant risk and may not be suitable for all investors. Trading in the financial markets may lead to a loss of some or all your original investments, and as such, you should not invest money that you cannot afford to lose. Trading on margin/leverage can work against you as well as for you. You should be fully aware of all risks involved in trading. You should seek advice from an independent and suitably licensed financial advisor and ensure that you have the risk appetite, relevant experience, and knowledge before deciding to trade. Please read and ensure you fully understand our Risk Policy. Cryptocurrency trading requires knowledge of cryptocurrency markets and comes with several risks, including volatile market price swings or flash crashes, market manipulation, and cybersecurity risks. Investors should conduct extensive research into the legitimacy of each cryptocurrency before investing.

*All trading involves risk. It is possible to lose all your capital.

© 2022. All rights reserved