Technische analyse

 

Technische analyse is de studie van het gedrag van de markt met behulp van indicatoren, grafieken en rapporten, met het doel toekomstige trends van een activakoers het beste te voorspellen. De drie basisveronderstellingen in de technische analyse zijn: koersen bewegen in trends, de geschiedenis herhaalt zich en de koers van een activa weerspiegelt de stabiliteit ervan.

  • Activakoersen bewegen in trends: dit is het idee dat koersen altijd in bepaalde trends bewegen afhankelijk van de omstandigheden die zich ieder moment op de markt voordoen. Door technische analyse te gebruiken kunt u de trends definiëren en de activa vinden waarin u wilt handelen.
  • De geschiedenis herhaalt zich: dit is het idee dat bepaalde markttrends steeds terugkomen. Door het gedrag in het verleden van een activa te bestuderen en vergelijkingen te maken, kan dit u helpen te beslissen wat u nu wilt doen met die activa op basis van historische bewegingen.
  • De koers weerspiegelt de algehele stabiliteit van de activa: veel elementen kunnen de markt beïnvloeden en dit in de aandelenkoers weerspiegelen. Vraag en aanbod hebben een groot effect op het stijgen of dalen van activakoersen. Bij technische analyse bestudeert u de gevolgen en dus niet de factoren die de koersverandering hebben veroorzaakt.

Handelaars die ervoor kiezen technische analyse te gebruiken, zijn van mening dat koersschommelingen nooit onwillekeurig zijn en dat de reden van die schommelingen met de juiste strategie achterhaald kan worden. Handelaars kunnen technische indicatoren ook in hun handelsmethodiek gebruiken, bijvoorbeeld populaire indicatoren zoals de RSI (‘relative strenght index’), voortschrijdend gemiddeldes en Fibonacci-correcties.

In de technische analyse gebruiken handelaars markttrends om de bewegingen van bepaalde activa te voorspellen. Hierbij zoeken ze naar patronen in koersveranderingen en deze patronen worden vervolgens gebruikt om over de toekomst te speculeren. Technische analyse geeft handelaars een aanwijzing over de opwaartse of neerwaartse trend in de koers van een activa, waarop de handelaar een strategie op kan bouwen. Ten slotte is het belangrijk op te merken dat technische analyse voor elke onderliggende activa op precies dezelfde manier werkt.

Risk Disclaimer

Trading in Forex and/or CFD and/or any other financial instruments involves significant risk and may not be suitable for all investors. Trading in the financial markets may lead to a loss of some or all your original investments, and as such, you should not invest money that you cannot afford to lose. Trading on margin/leverage can work against you as well as for you. You should be fully aware of all risks involved in trading. You should seek advice from an independent and suitably licensed financial advisor and ensure that you have the risk appetite, relevant experience, and knowledge before deciding to trade. Please read and ensure you fully understand our Risk Policy. Cryptocurrency trading requires knowledge of cryptocurrency markets and comes with several risks, including volatile market price swings or flash crashes, market manipulation, and cybersecurity risks. Investors should conduct extensive research into the legitimacy of each cryptocurrency before investing.

*All trading involves risk. It is possible to lose all your capital.

© 2022. All rights reserved