Wat is een grondstof?

De basisdefinitie van een grondstof is meestal een agrarisch geteeld of natuurlijk voorkomend materiaal waarin kan worden gehandeld (door te kopen en te verkopen). Grondstoffen van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit verschillen maar weinig van producent tot producent, waardoor ze inwisselbaar zijn en de prijs op eenzelfde, zo niet dezelfde, manier wordt bepaald. Er zijn een aantal grondstoffen die een intrinsieke waarde bezitten vanwege hun zeldzaamheid en de moeite die het kost om ze te winnen of te ontginnen, dit omvat vooral metalen als goud, zilver en platina.

4 categorieën grondstoffen:

  • Agrarische grondstoffen: waaronder ruwe goederen zoals suiker, cacao, koffiebonen, etc.
  • Energiegrondstoffen: waaronder brandstoffen zoals olie en gas.
  • Metalen grondstoffen: waaronder edelmetalen zoals goud, zilver en platina, maar ook basismetalen zoals koper.
  • Veegrondstoffen: waaronder varkensbuiken, levende runderen en vleesgrondstoffen.

Andere termen die u bij het handelen in grondstoffen kunt tegenkomen zijn zachte en harde grondstoffen. Met zachte grondstoffen worden agrarische grondstoffen of dieren bedoeld. Harde grondstoffen moeten over het algemeen worden gewonnen, bijvoorbeeld goud, olie, etc.

Er zijn veel verschillende factoren die invloed hebben op de koers van een grondstof. Koersen voor bepaalde grondstoffen staan bekend om hun neiging te stijgen als de grondstof zeldzaam of bedreigd wordt. De grootste invloed op grondstoffen hebben over het algemeen veranderingen in de vraag naar en het aanbod van een specifieke grondstof. Maar ook andere factoren spelen een rol bij de koers, denk bijvoorbeeld aan weersomstandigheden, oorlog en schommelingen in de Amerikaanse dollar.

Een voorbeeld:

De grootste producent van graan ter wereld is de Verenigde Staten. Stel dat er plotseling een vrieskou opsteekt in de VS, net voor de oogsttijd, waardoor alle oogsten van Amerikaanse graangewassen mislukken. Dit zou het wereldwijde aanbod van graan doen dalen en de vraag naar graan zou juist stijgen. Als gevolg zal de koers van graan zeer waarschijnlijk stijgen, of zelfs door het dak gaan, want het aanbod neemt verder af en graan wordt gewilde handelswaar.

Bij AKO Markets kunt u speculeren op de koersen van grondstoffen met Contracts for Difference (CFD’s), zodat handelaars aan de termijnmarkt kunnen deelnemen met derivaten in plaats van met de fysieke activa zelf.

Risk Disclaimer

Trading in Forex and/or CFD and/or any other financial instruments involves significant risk and may not be suitable for all investors. Trading in the financial markets may lead to a loss of some or all your original investments, and as such, you should not invest money that you cannot afford to lose. Trading on margin/leverage can work against you as well as for you. You should be fully aware of all risks involved in trading. You should seek advice from an independent and suitably licensed financial advisor and ensure that you have the risk appetite, relevant experience, and knowledge before deciding to trade. Please read and ensure you fully understand our Risk Policy. Cryptocurrency trading requires knowledge of cryptocurrency markets and comes with several risks, including volatile market price swings or flash crashes, market manipulation, and cybersecurity risks. Investors should conduct extensive research into the legitimacy of each cryptocurrency before investing.

*All trading involves risk. It is possible to lose all your capital.

© 2022. All rights reserved